Review Buku “IBN AL-‘ARABI, Wahdat al-Wujud”

Penulis buku ini adalah Kautsar Azhari Noer, ahli perbandingan agama yang dikenal mempunyai pandangan—pandangan yang liberal ini, dilahirkan di Batu Ampar, Payakumbuh 4 maret 1951. Sekarang menjabat ketua jurusan perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Menamatkan pendidikan SZ dan S3 dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan menulis disertasi tentang “Wahdat al Wujud Ibn al-Arabi dan Panteisme” pada 1993. Sebelumnya menamatkan pendidikan KMI Pondok Modern Gontor, Ponorogo pada 1973 dan sarjana pada IAIN yang sama dalam bidang perbandingan agama. Juga pernah mengikuti kuliah dan melakukan riset selama setahun untuk disertasinya di Institutes of Islamic Studies, Mc
Gill University Montreal, Kanada. Dosen IAIN Jakarta ini banyak menulis artikel ilmiyah di berbagai jurnal dan majalah, diantaranya berkaitan dengan perbandingan agama dan dialog antar agama, yang dimuat dalam jurnal Ulumul Qur”an.
Kautsar Azhari adalah anggota dari Ibnu “Arabi Society, Himpunan pecinta dan peminat studi pikiran—pikiran ibn a1-”Arabi yang anggotanya tersebar di berbagai negara terutama di Amerika dan Eropa.
Biografi Ibn al—“Arabi Dalam makalah ini pereview menggunakan nama Ibnu “Arabi tanpa
menggunakan “al” untuk membedakan antara dia dengan seorang ulama ahli tafsir dan ahli hadits dari Seville yang dikenal dengan sebutan Abu Bakr ibnu al—“Arabi (468-543/1076-1148), demikian yang lazim dilakukan oleh para ulama Islam.

Leave a Reply