Motivasi

​SUDAHKAH KITA MERDEKA?!!

Menurut KBBI online kata Merdeka berarti: mer·de·ka /merdéka/ a 1 bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri: sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah –; 2 tidak terkena atau lepas dari tuntutan: — dari tuntutan penjara seumur hidup; 3 tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa: majalah mingguan –; boleh berbuat dengan –;— ayam ki bebas merdeka (dapat berbuat sekehendak hatinya); …

​SUDAHKAH KITA MERDEKA?!! Read More »