​SUDAHKAH KITA MERDEKA?!!

Menurut KBBI online kata Merdeka berarti:

mer·de·ka /merdéka/ a 1 bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri: sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu, bangsa kita sudah –; 2 tidak terkena atau lepas dari tuntutan: — dari tuntutan penjara seumur hidup; 3 tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa: majalah mingguan –; boleh berbuat dengan –;
— ayam ki bebas merdeka (dapat berbuat sekehendak hatinya);

Sedangkan kata kemerdekaan:
memerdekakan/me·mer·de·ka·kan/ v me·mer·de·ka·kan v menjadikan merdeka; membebaskan (diri); melepaskan dari penjajahan dan sebagainya; memberikan kebebasan: Inggris telah – tanah-tanah jajahannya;
 

Menurut saya, merdeka itu ada 8 macam:

1. Bebas dari perbudakan (zaman budak)

Ini kita sdh merdeka, bahkan tidak mengalami zaman itu
2. Bebas dari penjajahan secara langsung

Ini diperoleh oleh bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 setelah berjuang melawan penjajah Belanda dan penjajah Jepang 
3. Bebas dari penjajahan secara tidak langsung alias proxy war

Ini Indonesia belum merdeka. Masih berlangsung perang dan bergulat mempertahankan diri
4. Merdeka dari hutang. Kita sebagai bangsa belum merdeka dari hutang bahkan makin rapat belitan hutangnya
5. Merdeka dari thaghut (yang dipertuhankan selain Allah) dan kesyirikan

Ini banyak yg belum merdeka
6. Merdeka dari setan, nafsu dan fitnah

Ini juga masih banyak yg terperangkap . Dan perang sampai akhir hayat
7. Merdeka dari akhlak buruk seperti tamak, iri dan jafa’
8. Merdeka dari fitnah kubur, adzab kubur dan api neraka.

Ini kemerdekaan terbesar yg menjadi tujuan setiap kita.
Sudahkan anda merdeka? Sudahkan kita merdeka?!
Jika belum mari bersatu padu berjuang memerdekakan diri dan bangsa ini khususnya dari api neraka dan segala hal yg menyebabkan api neraka!

عش كريما أو من شهيدا

Merdeka atau mati!

Hidup mulia atau mati syahid!
Malang, 17 Agustus 2017

Agus Hasan Bashori yang lahir 17 Agustus 1967

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *